•   odbornost vedení účetnictví
  •   nejmodernějším technologie
  •   aktuální softwaru a postupů.
  •   nízká operabilita.
  •   nevratnost rozhodnutí.
  •   nutnost řízení vztahu.
  •   rizika poskytovatele (krach, prodej atd.).
  •   nekontrolovatelné toky dat a informací mimo firmu.