Pro město České Budějovice jsme realizovali skleněnou plastiku s jedinečnou grafikou, které měla být součástí městského mobiliáře.

Tuto naší referenci najdete v ulici Lannova tř. v Českých Budějovicích.

Na plastice najdete významná historická fakta, na které se chodí dívat žáci základních škol a návštěvníci města.

Velká dvoumetrová skla jsou kotvena do speciálně vyrobené konstrukce, kterou jsme si sami navrhli. Bylo potřeba sklo a jeho uložení navrhnout tak, aby odolalo zatížení větrem ČSN EN 1991-1-4 (zatížení na ploty) a zatížení od lidí podle normy ČSN EN 1991-1-1.

Na horní hraně skla je nalepené nerezový U-profil, který chrání horní hranu skla a zvyšuje tak jeho životnost.

Klient:

Město České Budějovice.

Požadavek:

Městský mobiliář – grafika na skle

Datum realizace:

Květen 2010